En Andreu podem fabricar també portes d'acer inoxidable amb acabat scotch. Es fabriquen baix comanda per a sol·licituds singulars.