La Nostra Empresa

Obrint futur des de 1972

Història de la nostra Empresa

Andreu Barberá nace en 1972 cuando D. Vicente Andreu Bort funda una pequeña carpintería metálica dedicada a los cerramientos. Ese mismo año, diseña y patenta un nuevo modelo de puerta metálica, nuestra puerta ENSAMBLADA. Se trata de la primera puerta de acero fabricada en España sin puntos de soldadura. Esta puerta se usaría principalmente como puerta de interior o puerta de trastero. Este modelo de puerta se sigue fabricando en nuestra fábrica de puertas multiuso, ubicada en la C/ Ciudad de Sevilla, 20.

A raíz del incendio del hotel Corona de Aragón en 1979, surgió la necesidad de fabricar puertas cortafuegos. De ahí que en 1982 Andreu ensayase con éxito su 1ª puerta RF. Con lo que poco a poco fuimos desarrollando un producto más técnico y especializado: la puerta corta-fuegos. Las puertas corta-fuegos se fabrican en nuestra fabrica ubicada en la C/ Ciudad de Sevilla, 14

Anys més tard, ja entrats els 90, llancem la nostra línia de portes de seguretat: la família residencial. Són portes d'exterior, que s'usen com a accés principal a un habitatge. Sent l'estètica i la seguretat els seus principals característiques. Les nostres portes de seguretat es fabriquen en nostra fabrica situada en la C/ Ciudad de Sevilla, 14

Disposem dels sistemes de producció tecnològicament més avançats i d'un gran equip humà, que ens permet donar resposta a un mercat cada vegada més exigent i complex. Som experts a aportar noves idees als projectes dels nostres clients i a dotar a cada nou model d'un valor afegit, garantia de qualitat.

En este sentit, per a assegurar als nostres clients la qualitat dels nostres productes i processos de disseny, producció i comercialització, tenim implantat i certificat per AENOR el sistema de gestió de qualitat d'acord amb la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

En Andreu treballem per a obrir noves portes al futur.

Política de Qualitat i Medi Ambient

Andreu Barberá, en la seua activitat de fabricació i comercialització de portes i complements, considera la gestió de la Qualitat i el Medi ambient com el mitjà per aconseguir:

La satisfacció dels seus clients amb els productes i serveis que l'empresa fabrica i comercialitza.

El compromís de tota l'organització amb la millora contínua i la prevenció de la contaminació, i el marc de referència per fixar els objectius de qualitat i medi ambient.

La Direcció es compromet a dotar a l'organització dels recursos necessaris per al compliment de les normes legals i reglamentàries, dels requisits especificats per totes les parts interessades, dels requisits del seu Sistema de Gestió d'acord a les normes ISO9001, i altres requisits que l'organització subscriga voluntàriament, amb l'objectiu de la millora contínua.

Andreu Barberá, en línia amb el seu propòsit, amb el seu context i la seua direcció estratègica, busca a través de la Qualitat i la cura del Medi ambient l’implantació d'un sistema de treball organitzat i eficaç, en el qual es puga realitzar un seguiment dels objectius i metes del seu Sistema de Gestió per aconseguir la seua consecució. Busca el creixement de l'empresa en altres mercats i la millora contínua de la seua gestió, mantenint en el més alt la seua imatge d'empresa i la seua marca.

 

Brindar solucions amb alts estàndards de Qualitat i a la mesura dels nostres clients.

Andreu Barberá es compromet a utilitzar els esforços necessaris per reduir i controlar els seus residus, emissions atmosfèriques, abocats d'aigües residuals, soroll i el consum de recursos naturals

Homologacions

Totes les nostres portes Talla-Focs han estat homologades per laboratoris acreditats i autoritzats per l'autoritat competent, per garantir que les nostres portes satisfan tots els requisits establits en la normativa vigent a cada país.

Per identificar esta homologació, totes les portes Talla-Focs compten amb una placa identificativa en la qual s'indica, entre altres característiques la seua resistència al foc i el número d'assaig que aprova esta homologació.

Innovació Tecnològica

Perquè la Innovació Tecnològica és un fet prioritari en Andreu i perquè entenem que no existeixen dos projectes amb les mateixes necessitats, volem aportar als nostres clients un compromís d'Investigació, Desenvolupament i Innovació contínua dels nostres productes, apostant per l'evolució tecnològica dels nostres processos i instal·lacions que ens permet oferir-los una capacitat de resposta àgil i eficaç a les necessitats dels nostres clients.

A més per a agilitar els nous dissenys que en Andreu anem desenvolupant, disposem d'un forn d'assaig propi, similar al dels laboratoris acreditats, on es realitzen els assajos de resistència al foc.

Les nostres instal·lacions

En Andreu comptem amb més de 50.000 m2 d'instal·lacions on treballem més de 250 persones. Totes elles estan situades en el polígon industrial Font del Jarro a Paterna (València-Espanya).