Noticies
vertical 300 CMYK 1536x1158 1

Talla-Focs

Sub-categories

Doble fulla
Una fulla

Productes

Registre Turia EI2'90 en 1 fulla

Els registres model Túria es fabrica en una i doble fulla i són els que ofereixen majors possibilitats de fabricació i major resistència.

La fulla de 63mm de grossària per a EI2 30, 60 i 90, construïda amb dues planxes d'acer amb protecció antifinger de 0.8mm i assemblades sense soldadures. Per a la classificació EI2 120, la fulla es construeix afegint una peça suplementària denominada "sobrecaixa", que atorga a la fulla una grossària total de 74mm.

Incorpora pany Talla-Focs CF50, escut de niló i cilindre amb clau, per la qual cosa permet el muntatge de tota mena de manilleria opcional.

El nombre de frontisses varia en funció de les seues dimensions, muntant com a mínim 2, en un marc cantoner CS5 tancat pels quatre costats.

Registre Turia EI2'120 en 2 fulles

Los registros modelo Turia se fabrican en una y doble hoja y son los que ofrecen mayores posibilidades de fabricación y mayor resistencia.

La hoja de 63mm de espesor está fabricada con dos planchas de acero de 0.8 mm y ensambladas sin soldaduras.

Incorpora pany Talla-Focs CF50, escut de niló i cilindre amb clau, per la qual cosa permet el muntatge de tota mena de manilleria opcional.

El nombre de frontisses varia en funció de les seues dimensions, muntant com a mínim 2, en un marc cantoner CS5 tancat pels quatre costats.

Registro Turia EI2'90 en 2 hojas

Los registros modelo Turia se fabrican en una y doble hoja y son los que ofrecen mayores posibilidades de fabricación y mayor resistencia.

La hoja de 63mm de espesor está fabricada con dos planchas de acero de 0.8 mm y ensambladas sin soldaduras.

Incorpora pany Talla-Focs CF50, escut de niló i cilindre amb clau, per la qual cosa permet el muntatge de tota mena de manilleria opcional.

El nombre de frontisses varia en funció de les seues dimensions, muntant com a mínim 2, en un marc cantoner CS5 tancat pels quatre costats.

RegistreTuria EI2'60 en 2 fulles

Els registres model Túria es fabrica en una i doble fulla i són els que ofereixen majors possibilitats de fabricació i major resistència.

La fulla de 63mm de grossària per a EI2 30, 60 i 90, construïda amb dues planxes d'acer amb protecció antifinger de 0.8mm i assemblades sense soldadures.

Incorpora pany Talla-Focs CF50, escut de niló i cilindre amb clau, per la qual cosa permet el muntatge de tota mena de manilleria opcional.

El nombre de frontisses varia en funció de les seues dimensions, muntant com a mínim 2, en un marc cantoner CS5 tancat pels quatre costats.

Registre Turia EI2'30 en 2 fulles

Els registres model Túria es fabrica en una i doble fulla i són els que ofereixen majors possibilitats de fabricació i major resistència.

La fulla de 63mm de grossària per a EI2 30, 60 i 90, construïda amb dues planxes d'acer amb protecció antifinger de 0.8mm i assemblades sense soldadures.

Incorpora pany Talla-Focs CF50, escut de niló i cilindre amb clau, per la qual cosa permet el muntatge de tota mena de manilleria opcional.

El nombre de frontisses varia en funció de les seues dimensions, muntant com a mínim 2, en un marc cantoner CS5 tancat pels quatre costats.

Registre Turia EI2'60 en 1 fulla

Els registres model Túria es fabrica en una i doble fulla i són els que ofereixen majors possibilitats de fabricació i major resistència.

La fulla de 63mm de grossària per a EI2 30, 60 i 90, construïda amb dues planxes d'acer amb protecció antifinger de 0.8mm i assemblades sense soldadures. Per a la classificació EI2 120, la fulla es construeix afegint una peça suplementària denominada "sobrecaixa", que atorga a la fulla una grossària total de 74mm.

Incorpora pany Talla-Focs CF50, escut de niló i cilindre amb clau, per la qual cosa permet el muntatge de tota mena de manilleria opcional.

El nombre de frontisses varia en funció de les seues dimensions, muntant com a mínim 2, en un marc cantoner CS5 tancat pels quatre costats.

Registre Lex EI2'60 1 fulla IP 2.0 e IK10

Fulla de 62 mm de grossària, construïda amb dues planxes d'acer galvanitzat de 0.7 mm de grossària, assemblada sense soldadures. Pany de lleva amb clau de triangle, centrada sobre la fulla. Per a mesures superiors a 700 mm d'amplària o 2000 mm d'altura, es fabricaran amb pany CF50 en comptes de llengüeta.

Munta 2 frontisses d'acer galvanitzat de 3mm de grossària, de disseny propi i amb marcatge CE, i un buló antipalanca entre elles. Marc cantoner CS5 tancat pels quatre costats.

IP: Index de protecció per a l'accés a les parts perilloses contra la penetració de cossos sòlids estranys i aigua.

IK: Índex de protecció contra els impactes mecànics nocius.

Registre Basic EI2'60 1 fulla IP 2.0 e IK10

Fulla de 38mm de grossària, construïda amb dues planxes d'acer galvanitzat de 0.5mm de grossària assemblades entre si sense soldadures. Pany de lleva amb clau de triangle.

Munta 2 frontisses d'acer galvanitzat de 2.5mm de grossària, muntades de forma contrapeada, que li otorguen reversibilitat. Marc CS4 tancat pels quatre costats.

Registre Turia EI2'120 en 1 fulla

Els registres model Túria es fabrica en una i doble fulla i són els que ofereixen majors possibilitats de fabricació i major resistència.

La fulla de 63mm de grossària per a EI2 30, 60 i 90, construïda amb dues planxes d'acer amb protecció antifinger de 0.8mm i assemblades sense soldadures. Per a la classificació EI2 120, la fulla es construeix afegint una peça suplementària denominada "sobrecaixa", que atorga a la fulla una grossària total de 74mm.

Incorpora pany Talla-Focs CF50, escut de niló i cilindre amb clau, per la qual cosa permet el muntatge de tota mena de manilleria opcional.

El nombre de frontisses varia en funció de les seues dimensions, muntant com a mínim 2, en un marc cantoner CS5 tancat pels quatre costats.

Registre Turia EI2'30 en 1 fulla

Els registres model Túria es fabrica en una fulla i són els que ofereixen majors possibilitats de fabricació i major resistència.

La fulla de 63 mm de grossària, està construïda amb dues planxes d'acer de 0.8 mm i assemblades sense soldadures.

Incorpora pany Talla-Focs CF50, escut de niló i cilindre amb clau, per la qual cosa permet el muntatge de tota mena de manilleria opcional.

El nombre de frontisses varia en funció de les seues dimensions, muntant com a mínim 2, en un marc cantoner CS5 tancat pels quatre costats.

Registre LEX COBO EI2 60

Fulla de 62mm de grossària, construïda amb dues planxes d'acer galvanitzat amb protecció antifinger 0.7mm de grossària, assemblada sense soldadures. Pany de lleva amb clau de triangle, centrada sobre la fulla.

Munta 2 frontisses d'acer galvanitzat de 3mm de grossària, de disseny propi i amb marcatge CE, i un buló antipalanca entre elles. Marc cantoner CS5 tancat pels quatre costats.

Jaimito

Soy un estupido de mierda y atiendo boludos