Noticies
vertical 300 CMYK 1536x1158 1
Premarcs Multiusos

Premarcs Multiusos

Productes

Premarc Abraçamurs amb motlura a Muro Rígid EI2'60

Premarc cantoner al qual instal·larem la nostra porta amb marc cantoner CS5.

S'instal·la al mateix temps que es construeix el mur, mitjançant arpes. Permet salvaguardar la integritat de la porta de colps, brutícia i humitat mentre dura l'obra.

Ideal per a aquelles obres en els quals la propietat busca protegir un cant del mur amb un element metàl·lic. En un costat es veuria la motlura del premarc, però en l'altre, l'obra acabaria ran del premarc.

Premarc Cantoner CS4/CSO a Muro Rígid amb motlura

Premarc cantoner al qual instal·larem la nostra porta amb marc cantoner CS4 o CSO.

S'instal·la al mateix temps que es construeix el mur, mitjançant arpes. Permet salvaguardar la integritat de la porta de colps, brutícia i humitat mentre dura l'obra.

Ideal per a aquelles obres en els quals la propietat busca protegir un cant del mur amb un element metàl·lic. En un costat es veuria la motlura del premarc, però en l'altre, l'obra acabaria ran del premarc.

Premarc Abraçamur CS4/CSO a Mur Flexible

Premarc que abraça la grossària del mur en el qual instal·larem la nostra porta amb un marc cantoner CS4 o CSO.

S'instal·la al mateix temps que es construeix el mur de pladur, caragolant-lo a perfils interiors del mur flexible . Permet salvaguardar la integritat de la porta de colps, brutícia i humitat mentre dura l'obra.

Ideal per a aquelles obres en els quals la propietat busca protegir el conjunt del mur amb un element metàl·lic.

Premarc C70 a Muro Rígid - projecte 04-124


Premarc per al nostre marc abraçamurs C70, que permet el caragolat del marc al premarc.

El premarc s'instal·la en obra, al mateix temps que es munta el mur, amb arpes d'ancoratge. Una vegada finalitzada l'obra, les portes es caragolen al premarc. I el premarc no es veu.

D'esta manera, s'evita que les portes patisquen colps, s'embruten o s'oxiden a causa dels diferents treballs que es poden realitzar durant l'obra.

Premarc Abraçamur CS4/CSO a Muro Rígid

Premarc que abraça la grossària del mur en el qual instal·larem la nostra porta amb un marc cantoner CS4 o CSO.

S'instal·la al mateix temps que es construeix el mur, mitjançant arpes. Permet salvaguardar la integritat de la porta de colps, brutícia i humitat mentre dura l'obra.

Ideal per a aquelles obres en els quals la propietat busca protegir el conjunt del mur amb un element metàl·lic.

Premarc CSO a Mur Rígid - projecte 16-093

Premarc per al nostre marc cantoner CSO, que permet el caragolat del marc al premarc.

El premarc s'instal·la en obra, al mateix temps que es munta el mur, amb arpes d'ancoratge. Una vegada finalitzada l'obra, les portes es caragolen al premarc. I el premarc no es veu.

D'esta manera, s'evita que les portes patisquen colps, s'embruten o s'oxiden a causa dels diferents treballs que es poden realitzar durant l'obra.

Premarc CS4 a Mur Rígid - projecte 08-012

Premarc per al nostre marc cantoner CS4, que permet el caragolat del marc al premarc.

El premarc s'instal·la en obra, al mateix temps que es munta el mur, amb arpes d'ancoratge. Una vegada finalitzada l'obra, les portes es caragolen al premarc. I el premarc no es veu.

D'esta manera, s'evita que les portes patisquen colps, s'embruten o s'oxiden a causa dels diferents treballs que es poden realitzar durant l'obra.

Jaimito

Soy un estupido de mierda y atiendo boludos