Noticies
vertical 300 CMYK 1536x1158 1
Increment de l'estanquitat

Increment de l'estanquitat

Productes

Tallavents Embotit

Instal·lat a l'interior de la fulla en la seua part inferior. Aporta un tancament hermètic de la fulla.

Tallavents Sobreposar

Instal·lat en la part inferior sobre la fulla. Aporta un tancament hermètic de la fulla.

Riostra tipus Volta

En determinats emplaçaments, el marc tancat pot ser considerat un obstacle en el pas, per això s'ha desenvolupat la riostra tipus Volta, que té una amplària inferior i permet tindre un marc tancat amb un menor obstacle.

Marc tancat

l marc tancat Andreu s'instal·la per a millorar l'aïllament de la porta, aconseguint un segellament perimetral complet, el qual es pot millorar incloent al conjunt rivets.

Rivet de Cloropreno

Els rivets es col·loquen a l'alt i ample del marc i permeten un millor segellament acústic i un tancament més hermètic de la fulla. Segons el model de porta, es col·loquen diferents rivets: 1. Per a porta Túria i Sigma: 8x15. 2. Per a Office i Sigma Inox: 3x13 3 Per a Ensamblada, Stam i E-Quo: 1,5x13. 4. Per a Residencial: 5x13..

Jaimito

Soy un estupido de mierda y atiendo boludos